Vztahy k Radíči

Bernard Bolzano a jeho vztahy k zámku Radíč

Bernard Bolzano do Radíče zavítal pravděpodobně poprvé již za svého působení na pražské univerzitě a zřejmě krátce poté, kdy jeho přítel František Pistl koupil zámek Radíč v r. 1809. Prostý a klidný život na venkově, zdravé ovzduší i mateřská péče Pistlovy manželky Anny Marie, kterou Bolzano v jednom ze svých listů vděčně označil za „dobrou paní Pistlovou“, přispívaly k tomu, že se zde výrazně zlepšila jeho plícní choroba. A později sem přijížděl nejen pro zdraví, ale i pro radost. Byl mezi zdejšími lidmi velmi oblíbený, protože se citlivě zajímal o jejich životní osudy a každodenní problémy, se kterými se potýkali.

Do Radíče přijíždli také mnozí Bolzanovi žáci, kteří na zámku s Pistlovými odrůstajícími dětmi vytvářeli družnou společnost. Pod střechou zámku Radíč tehdy vzniklo nejedno přátelství – a dokonce i lásky. Druhorozená Pistlova dcera, Františka Romana Anna (1801 – 1866), se stala ženou jednoho z nejmilejších Bolzanových žáků – Jana Augusta Zimmermanna, básníka a filozofa, jenž působil jako profesor na malostranském gymnáziu. Jejich svatba se konala v roce 1823 v kostele sv. Jiljí v Praze a dvojici oddával sám Bolzano. Měl k novomanželům vřelý vztah, zřejmě i proto, že mu připomínali vlastní předčasně zesnulé sourozence. Smrt Bolzana připravila postupně o všechny blízké, kteří mu pomáhali snášet nelehký osud. Také jeho přítelkyně Anna Hoffmannová z Těchobuze, u jejíž rodiny Bolzano rovněž často pobýval, zemřela na rakovinu. Naštěstí totéž neplatilo o mladých chráněncích z rodiny Pistlů žijících na zámku Radíč, díky nimž mohl osamělý Bolzano alespoň zprostředkovaně pocítit „rodinné štěstí“.

Také druhá Pistlova dcera Karolina Marie Anna Johanna (1802-1875) se provdala za dalšího Bolzanova žáka, Karla Brettschneidera, doktora práv, zemského advokáta a úředníka pražské arcibiskupské konzistoře. Jejich svatba se konala přímo v Radíči.

A nejstarší vnuk Františka Pistla, Robert Zimmermann, se stal Bolzanovým posledním nadějným žákem. Učenec ho s radostí vedl ke studiu filozofie i vyšší matematiky, v dopisech ho láskyplně nazýval Herzensjunge a s potěšením sledoval jeho rychlé pokroky na vědeckém poli. Dočkal se ještě Robertova filosofického doktorátu na vídeňské univerzitě v roce 1846 i jeho prvního oficiálního ocenění, jímž byla cena Dánské akademie věd udělená roku 1847. Bolzano zemřel v prosinci následujícího roku a na Robert nezapomněl ani ve své závěti. Odkázal mu kromě Nového zákona a Newtonova portrétu také Kantův basreliéf, „aby mu pohled na tento portrét připomínal, že se musí stát jedním s jeho životních poslání učinit podle svých sil šířením srozumitelnějších pojmů přítrž neblahým zmatkům, které Kant způsobil“.

(Zdroj: Ivana Mudrová: Kam značky nevedou III., Nakladatelství Lidové noviny, 2007)

Kontakt

Zámek Radíč
Radíč č.p. 1, 264 01 Radíč

Tel.: +420 777 799 877

mapa

 

Otevírací doba

Duben, květen, červen, září, říjen:

SOBOTA, NEDĚLE
10:00 - 17:00 hod

Červenec, srpen: út+st+čt+pá+so+ne
10,00-17,00 hod

Skupinové výlety nad 15 osob objednáváme i mimo otevírací dobu.

 

Nepřehlédněte