Kaple navštívení Panny Marie

Kaple Navštívení Panny Marie u zámku v Radíči

Kaple Navštívení Panny Marie byla postavena po velkém moru v roce 1683 východně před zámkem. Je zasvěcená kultu Černé matky boží, ztotožňované též s Pannou Marií Einsiedelnskou, jejíž socha zdobila oltář. V době josefinské byl na oltář dán obraz Navštívení Panny Marie, podle něhož má kaple své jméno. Podobně jako barokní kopie loret jsou i einsiedelnské kaple napodobeninami vzoru ze slavného poutního místa. Mariánská kaple v Einsiedeln ve Švýcarsku, zvaná Gnadenkapelle, která se dle těchto pramenů stala vzorem pro radíčskou kapli, se nachází v interiéru benediktinského klášterního kostela.

Typické pro einsiedelnské kaple bylo v interiéru umístění sochy černé madony s dítětem v levé ruce a se žezlem v pravé. Také v radíčské kapli byla umístěna starobylá soška černé madony, jejíž příběh připomíná legendu. Připlula prý totiž po Mastníku v době povodní v r. 1757. Podle její začernalé barvy byla nazvána "mouřenínskou". Protože šlo o dílo umělecké, daroval ji pozdější držitel zámku Emanuel Kallberg arcivévodovi Ferdinandu d ´Este na Konopiště, což mu radíčský lid nikdy neodpustil.

Kaple byla v roce 2011 přispěním mnoha štědrých dárců z řad návštěvníků zámku, umělců, firem i Ministerstva kultury opravena do původního stavu a získala staronový zelený kabát – dle původních barev nalezených při odborném průzkumu fasád.

Před kaplí jsou umístěny dvě významné sochy světců sv. Víta a Jana Nepomuckého z roku 1713 z dílny Jana Brokoffa, které dal k ozdobě zámku Radíč vytesat rytíř Šebastián Losy z Losenau. Na soše sv. Jana je vytesán nápis „Joan Broff me fecit“ neboli „Jan Broff (Brokof) mně udělal“.

Kontakt

Zámek Radíč
Radíč č.p. 1, 264 01 Radíč

Tel.: +420 777 799 877

mapa

 

Otevírací doba

Duben, květen, červen, září, říjen:

SOBOTA, NEDĚLE
10:00 - 17:00 hod

Červenec, srpen: út+st+čt+pá+so+ne
10,00-17,00 hod

Skupinové výlety nad 15 osob objednáváme i mimo otevírací dobu.

 

Nepřehlédněte